Poprask na laguně

 • Autor: Carlo Goldoni
 • Překlad: Jaroslav Pokorný
 • Režie: Milan Schejbal
 • Hudba: Dimitrij Denčev
 • Návrh kostýmů: Josef Jelínek
 • Realizace kostýmů: Jana Čurdová
 • Světla, technika: Josef Hašek
 • Žánr: komedie dell´arte
 • Premiéra: 26.12.2010
 • Délka představení: 90 min. (+přestávka)

 

 • SLOVO O HŘE

Komedie Poprask na laguně patří k posledním, které Goldoni napsal před definitivním odjezdem do Paříže. Premiéru měl v roce 1762. Autor se zde obrací k prostředí, které dobře znal. O vzniku komedie a jejím sepětí s vlastními zážitky Goldoni píše: „Žil jsem v mládí nějaký čas v Chiozze jako koadjutor kancléře. Měl jsem tu pořád dost a dost co dělat s tím početným neklidným obyvatelstvem složeným z rybářů, námořníků a ženských, kteří všichni nemají jiné shromaždiště než ulici. Seznámil jsem se s jejich mravy, jejich zvláštním dialektem či hantýrkou, poznal jsem jejich veselou letoru i jejich prohnanost. Dovedl jsem je tedy vylíčit, jak náleží.“ Jedná se o tzv. komedii chórickou, kde jednají postavy jednak „sólově“, tedy sami za sebe, jednak jako součást jednotlivých vzájemně se neustále spojujících i rozdělujících skupin. V tomto smyslu jde opět o dědictví komedie dell´arte, které však dokázal Goldoni geniálně využít v duchu své reformy a v jistém smyslu tedy i povýšit: těžiště Poprasku totiž nespočívá v dramatických situacích jako takových, ale ve způsobu, jakým je ta která situace ztvárněna.

 

Vyhledávání

© 2014 Luboš Jakub, všechna práva vyhrazena.