Divadelní spolek J. K. Tyl SOKOL Rokycany

Ptačí srdce

František Hromada (*1941) – Jiří Josek (*1950)

  • Sobota 25. dubna 2015 / 15.00–16.00

pohádka v úpravě Hany Karlové (*1993)

Premiéra 25. dubna 2015 v sokolovně v Lázních Toušeni

Pohádka PTAČÍ SRDCE měla mít původně premiéru v březnu tohoto roku, ale bohužel to padlo, takže premiéra se odehraje až na sokolské divadelní přehlídce v sokolovně v Lázních Toušeni.

Něco o pohádce

Ptačí srdce je pohádka pro děti, ve které představuje hlavní postavu OSUD, který je viditelný pouze dětem. Osud je takové dospělé dítě, které si chce pořád hrát. Se svojí kouzelnou bednou provází mladého Honzu, kterému pomáhá k lepšímu životu. Během děje se Honza díky Osudu dostane ke králi, který ho vyšle na dalekou cestu pro princeznu, aby se stala královo nevěstou. Osud je po boku Honzy celou dobu a napomáhá mu k naplnění předurčenému osudu. 

Hana Karlová

Divadelní spolek J. K. Tyl

při T.J. Sokol Rokycany navazuje svojí činností na takřka stošedesátiletou historii ochotnických souborů v Rokycanech. Tato tradice byla přerušena v roce 1990, kdy původní soubor J. K. Tyl Rokycany zanikl. S nástupem nové generace byl soubor v roce 2002 obnoven a věnoval se především tvorbě pro dětského diváka. Během několika let se podařilo uvést na scénu deset her a rozšířit působnost i na organizaci a spoluorganizaci různých kulturně-společenských akcí. V roce 2007 přešli rokycanští ochotníci pod ochranná křídla T.J.Sokol Rokycany, kde působí dosud. 

V roce 2010 se divadlo takřka rozpadlo, ale pár pozůstalých se rozhodlo zachovat jeho činnost a pokračovat, třebaže komorněji a s menším počtem členů. V současné době má náš soubor šest stálých členů, věnujeme se i nadále tvorbě pro děti a pomalu chystáme i představení pro dospělé.


Nazdar!
Dušan Světlík

 

Vyhledávání

© 2014 Luboš Jakub, všechna práva vyhrazena.